Logo
Osobní odběr zdarma
Pondělí - pátek
0 ks
za 0 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
Novinky
11.01.2021
PŘEKOPÁVÁME TO
11. 1. 2021 Omlouváme se, ale trochu předěláváme e-shop. Je možné, že vše není úplně tak na svém místě. Produkty jsou vám ale samozřejmě i nadále... číst celé
16.07.2020
Co si bereme na cesty
I cestování se dá zvládnout bez zbytečné zátěže naší přírody. Proto jsem do sortimentu zařadila (a dále zařazuji) i výrobky, které s čistým svědomím m... číst celé
22.02.2020
Blog a dokumenty
22.2.2020 Kdo by to byl řekl, že to dá takové práce. Ale vypadá to, že je vše nastaveno, sepsáno a teď se to ještě pořádně otestuje a vypustí do svět... číst celé
Zobrazit všechny novinky
Blog
Co si s sebou bereme na cesty?
17.07.2020 Návody a tipy
Co si s sebou bereme na cesty?
I cestování se dá zvládnout bez zbytečné zátěže naší přírody. Proto jsem do sortimentu zařadila (a dále zařazuji) i výrobky, které s čistým svědomím m... číst celé
Zobrazit všechny články
REKLAMAČNÍ ŘÁD

REKLAMAČNÍ ŘÁD internetového obchodu Naturalo.cz

Všeobecná ustanovení

Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek internetového obchodu Naturalo.cz:

Provozovatelka: Kateřina Zelená, sídlo: U Stadionu 749, 53703 Chrudim 3, IČO: 87768577
Živnost zapsaná v živnostenském rejstříku: MěÚ Chrudim, OŽÚ, č.j.: OZU/2168/2011/Hab/4, sp. značka: OZU/2168/2011/Hab.

Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží. Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem. Zároveň kupující bere na vědomí, že je povinen poskytnout internetovému obchodu Naturalo.cz potřebnou součinnost nezbytnou pro vyřízení reklamace, v opačném případě se lhůty adekvátně prodlužují o čas, ve kterém kupující neposkytl požadovanou součinnost.

Reklamační řád vychází z Občanského zákoníku a vztahuje se pouze na zboží, jehož reklamace je řádně uplatněna v záruční lhůtě. Na veškeré zboží se uplatňuje zákonná lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak (např. prodloužená záruka, kosmetika - datum spotřeby, spotřební zboží - životnost apod.).

Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění začíná běžet dnem uvedeném na dokladu o koupi (faktuře).

V souladu s ustanovením § 2 odstavec 1, písmeno a) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je kupujícím fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Je-li kupující podnikatel, vztahuje se na zakoupené zboží záruka 12 měsíců od převzetí zboží.

Souhlas s Reklamačním řádem a seznámení se s ním

Souhlas s Reklamačním řádem a seznámení se s ním stvrzuje kupující odesláním objednávky, provedením platby na účet nebo převzetím zboží od přepravce a stvrzením tohoto svým podpisem.

Převzetím zboží se rozumí okamžik, kdy je zboží převzato od přepravce, případně vyzvednuto na poště nebo odebráno kupujícím osobně od prodávajícího.

Povinnost překontrolování zboží

Kupující je povinen zkontrolovat dodávku, není-li viditelně poškozena nebo poničena. Pokud je zásilka poničena, kupující nepřijme zásilku, sepíše s doručovatelem reklamaci a neprodleně kontaktuje prodávajícího (Naturalo.cz).

Pokud kupující zjistí jakýkoliv rozdíl mezi dokladem o koupi (fakturou) a skutečně dodaným zbožím, nebo neobdržel fakturu elektronicky (zaslanou na e-mail kupujícího uvedený při objednávání), je povinen ihned informovat prodávajícího. Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že pozdější případná reklamace nebude uznána.

Jakost při převzetí

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které odpovídá prodávající.

Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruka za jakost, zaniknou, nebyla-li uplatněna v uvedené záruční době.

V případě vyřízení reklamace formou výměny zboží neběží nová lhůta, rozhodující je lhůta začínající běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

Právo z vady nenáleží tomu, kdo o vadě před převzetím věci věděl nebo ji sám způsobil.

Zakoupení věci je kupující povinen prokázat, nejlépe předložením kupního dokladu. Jestliže kupní doklad nemá, musí kupující vznik kupní smlouvy prokázat jiným, dostatečně věrohodným způsobem (např. potvrzením o závazcích prodávajícího z vadného plnění s uvedením data nákupu a ceny či výpisem z účtu při platbě kartou).

Uplatnění reklamace

Kupující může u prodávajícího uplatnit právo z vadného plnění nejpozději do 24 měsíců od převzetí zboží. Kupující má podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady, výměnu zboží nebo na přiměřenou slevu z ceny.

Kupující má právo na dodání nové věci, případně jen její součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. Pokud není možné věc či její část vyměnit, může kupující odstoupit od smlouvy. Jiná je situace, pokud lze vadu bez zbytečného odkladu odstranit opravou a požadavek na novou věc by byl nepřiměřený (např. zapošít malou dírku ve švu), pak má kupující právo na opravu. Právo na slevu náleží kupujícímu vždy, pokud neuplatní jiné právo.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, může kupující na základě odstoupení od smlouvy požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

K reklamačnímu řízení budou přijaty pouze kompletní výrobky s přiloženým dokladem o koupi, fakturou či jiným dokladem stvrzujícím nákup u prodávajícího. Uplatnění práv z vadného plnění (reklamaci) je možné uplatnit elektronicky nebo písemně, a to na adrese uvedené v Kontaktech.

Faktura (včetně její elektronické podoby) zároveň slouží jako záruční list.

Výrobky, na které se vztahuje uplatnění práv z vadného plnění (reklamace) musí být předány k posouzení ihned po zjištění závady, musí být čisté a s náležitými doklady a popisem závady, případně označeným místem závady.

Zboží nelze reklamovat, jestliže byl vadný stav způsoben:

 • použitím výrobku pro jiné účely, než ke kterým je určen nebo nedodržením pokynů v návodu k výrobku
 • nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu se všeobecnými zásadami
 • nesprávným skladováním výrobku
 • neodborným zásahem do výrobku či zanedbanou údržbou, mechanickým poškozením zboží
 • běžným používáním výrobku, běžným opotřebením
 • po uplynutí zákonem stanovené záruční lhůty
 • živly jako je voda, oheň, blesk nebo jiný elektrický výboj apod. nebo vyšší mocí
 • doručovatelem (v případě, kdy dojde k poškození zásilky během přepravy doručovatelem, kupující takovouto zásilku nepřijme, sepíše na místě reklamační protokol s doručovatelem a oznámí skutečnost prodávajícímu (Naturalo.cz)

U spotřebního zboží (např. kosmetika, drogistické výrobky apod.) je kupující oprávněn uplatnit právo z vady do 24 měsíců. Je-li však na zboží uvedené datum spotřeby, lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění se v takovém případě zkracuje pouze do data vyznačeného na obalu zboží.

Prodávající si vyhrazuje právo reklamaci nepřijmout:

 • zboží, které je zasláno na dobírku nebo neobvyklým způsobem
 • zboží, které nebylo doručeno na určenou adresu (viz Kontakty)
 • zboží, které je bez dokladu prokazující nákup u prodávající (Naturalo.cz)
 • zboží, které je znečištěné nebo nesplňuje jeho hygienicky bezpečné předání k reklamačnímu řízení

Reklamace nebude přijata z důvodu nevyhovujících vlastností zboží. Na takovéto situace se vztahuje právo kupujícího na Odstoupení od kupní smlouvy.

V případě neoprávněné reklamace bude prodávající účtovat veškeré náklady spojené s opravou a testováním. Prodávající si vyhrazuje právo nahradit vadné a neopravitelné zboží za jiné, obdobné, se srovnatelnými technickými parametry.

Postup a vyřízení reklamace:

 • kupující neprodleně informuje prodávajícího o zjištění vadného stavu výrobku (telefonicky, elektronicky).
 • kupující zašle vadné zboží, jeho veškeré příslušenství, kopii dokladu o koupi a popis vady na adresu internetového obchodu Naturalo.cz (viz Kontakty).
 • zboží musí být pro přepravu řádně zabaleno, tak aby bylo ochráněno a nedošlo k jeho dalšímu případnému poškození. Není nutné mít originální obal.
 • zboží je z hygienických důvodů k reklamaci přijato pouze řádně vyčištěné.
 • kupující bude o vyřízení reklamace informován telefonicky, e-mailem nebo písemně ve stanovené lhůtě.
 • prodávající si vyhrazuje právo nepřijmout zásilky s dobírkou či jiným než domluveným způsobem.
 • prodávající je povinen vyřídit reklamaci neprodleně, nejpozději však do 30 dnů od doručení vadného zboží kupujícím zpět.
 • vadné nebo poškozené zboží bude opraveno, vyměněno nebo bude vrácena kupní cena.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Reklamační řád platný od 02.02.2020

Vadné zboží (včetně příslušenství) prosím zašlete na adresu:

Kateřina Zelená
Naturalo.cz - reklamace
U Stadionu 749
53703 Chrudim 3

Zboží prosím dobře zabalte, aby nedošlo k dalšímu poškození a připojte reklamační protokol a kopii faktury. Více informací viz výše. Děkuji, Katka

Novinky z našeho blogu

Co si s sebou bereme na cesty?
Co si s sebou bereme na cesty?
I cestování se dá zvládnout bez zbytečné zátěže naší přírody. Proto jsem do sortimentu zařadila (a dále zařazuji) i výrobky, které s čistým svědomím m... číst celé
Ze života e-shopu 2. díl
Ze života e-shopu 2. díl
Jak to chodí, když si zaměstnaná matka usmyslí, že bude dělat eshopařku? číst celé
Kde nás najdete

Naturalo.cz
U Stadionu 749
537 03  Chrudim 3

Kontakty
Kateřina Zelená
Kateřina Zelená
Pondělí - pátek
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz